ANYAGI HIBA

A fogyasztó anyagi hibából fakadóan gyakorolhatja a jogait, amennyiben a hiba észrevételének napjától számított két hónapon belül tájékoztatja az eladót. A fogyasztónak pontosan le kell írnia a hibát az értesítésben és lehetővé kell tennie, hogy az eladó megvizsgálja az ügyet.

A fogyasztónak, aki helyesen informálja a hibáról az eladót jogában áll kérni az eladót a következőkre:

  • szüntesse meg a hibát a javakon vagy a hibának megfelelő arányban térítse vissza a kifizetett összeg egy részét vagy
  • cserélje ki a hibás javakat egy új hibátlan példányra vagy
  • térítse vissza a fizetett összeget.

 
Ha a termék hibájának a létezését vagy a szolgáltatás nyújtásának rendszertelenségét nem vonják kétségbe, az eladónak amilyen hamar csak lehetséges de legkésőbb 8 napon belül a fenti bekezdésben foglalt fogyasztói kérésnek eleget kell tennie.

Az eladónak írásban kell válaszolnia a fogyasztónak legkésőbb 8 nappal a kérés megkapása után, amennyiben a termék hibájának létezését kétségbe vonja.

A hibát akkor tekintik minőségbeninek,

  • ha a tétel nem rendelkezik a megfelelő tulajdonságokkal amelyek a normál használathoz szükségesek;
  • ha a tételnek nincsenek meg a szükséges tulajdonságai arra a konkrét használatra, amelyre a vásárló megvásárolja és amiről az eladó tud vagy tudnia kellett volna;
  • ha a terméknek nincsenek meg az előírtnak megfelelő tulajdonságai
  • ha az eladó olyan terméket szállított, amely nem egyezik a mintával vagy modellel, ha csak a minta vagy modell értesítési célból volt bemutatva.

A termék normál használatára vonatkozó alkalmasságát annak fényében kell megítélni, hogy az ugyanilyen fajta hagyományos termékek milyenek, illetve milyen kijelentéseket tett az eladó vagy a gyártó a javak tulajdonságairól, ideértve konkrétan a reklámozást, a termék bemutatását illetve magukkal a javakkal kapcsolatos kijelentéseket.

Az minőségbeni hiba hogyan kerül rendezésre?

A fogyasztó a minőségbeni hibából fakadóan gyakorolhatja jogait, amennyiben a hiba felfedezésének napjától számított két hónapon belül tájékoztatja az eladót.

A vásárlónak egy részletesebb leírást kell biztosítania a hibáról az értesítő üzenetben, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk az ügyet.

A minőségbeni hibákra vonatkozó felelősség a kötelességekre vonatkozó törvény és a fogyasztó védelmi törvény hatálya alá tartozik.

Az eladó mikor nem felelős a minőségbeni hibákért?

Az eladó nem felelős a termék semmilyen minőségi hibájáért, ami egy évvel a tétel kiszállítása után jelenik meg. Egy hibát akkor tekintünk a kiszállítás alatt is létezőnek, amennyiben a a kiszállítás után hat hónapon belül történik. A fogyasztó jogai egy évvel az eladónak benyújtott értesítés után járnak le.

nyagi Hiba Jelentési Formanyomtatvány: bit.ly/KHReturn